BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Jarocin: Ewakuacja siedziby Urz?du Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie

W dniu 18 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie doszło do pożaru w jednym z pomieszczeń na I piętrze. Czujka dymu zareagowała, załączył się alarm, ogłoszona została ewakuacja budynku i zaalarmowane zostały służby ratunkowe. Urzędnicy i pracownicy magistratu opuszczają zajmowane pomieszczenia. Niestety silne zadymienie odcięło drogę ewakuacji czterem pracownikom… na szczęście to tylko założenia scenariusza ćwiczeń.

W ramach profilaktyki bezpieczeństwa w powiecie jarocińskim sprawdzono organizację oraz warunki ewakuacji w obiekcie użyteczności publicznej, jakim jest siedziba Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie. Podczas ćwiczeń strażacy sprawdzili drogi dojazdowe oraz możliwości ustawienia pojazdów. Ćwiczono taktykę gaszenia pożarów w budynkach użyteczności publicznej z wykorzystaniem dostępnego sprzętu. Sprawdzono także drożność dróg ewakuacyjnych, sieć hydrantową oraz główne wyłączniki prądu i zawór gazu.

Po zakończeniu działań ratowniczych dotyczących ewakuacji podsumowania dokonał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie mł. bryg. Tomasz Krawczyk. Podkreślono sprawność i szybkość dokonanej ewakuacji, specyfikę obiektów oraz osiągnięcie zamierzonych celów. Następnie dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej kpt. Rafał Regus przeprowadził szkolenie dla pracowników Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie w zakresie realizacji procedur alarmowych zawartych w instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz obowiązków osób przebywających w budynku w przypadku powstania zagrożenia i ogłoszenia ewakuacji.

Opracowanie: st. sekc. Adrian Augustyniak
Zdjęcia: st. sekc. Adrian Augustyniak
Zamieścił: st. sekc. Adrian Augustyniak

Powrót

(19-07-2019 12:01)