BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Chodzie? - Edukacja dzieci i m?odzie?y

W dniu 19 lipca 2019 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, w ramach ogólnopolskich akcji edukacyjno-informacyjnych „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Kręci mnie bezpieczeństwo - nad wodą”, „Bezpieczne wakacje”, „STOP pożarom traw”, „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, „CZAD i OGIEŃ – obudź czujność” przeprowadzili w trakcie Festynu z okazji „Święta Policji” akcję edukacyjno – informacyjną. Odwiedzający stoisko Państwowej Straży Pożarnej otrzymali pełną wiedzę na temat zagrożeń jakie mogą napotkać podczas wakacyjnego wypoczynku. Ponadto odbył się pokaz sprzętu ratowniczo – gaśniczego będącego na wyposażeniu JRG PSP w Chodzieży. Akcja skierowana była głównie do dzieci i młodzieży, które wypoczywają na terenie powiatu chodzieskiego

Na zakończenie wizytacji stoiska przypomniano każdej grupie kolonii lub półkolonii o bezpiecznym postępowaniu podczas zabaw na i przy akwenach wodnych w okresie wakacji letnich.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności, rozwagi i trzeźwego umysłu podczas wypoczynku nad wodą!  Jeśli Twoje dzieci są w wodzie, miej nad nimi ciągły nadzór (nawet na moment nie spuszczaj ich z oka) również gdy umieją pływać. Jedno zachłyśnięcie może się skończyć utonięciem!

Szczegółowe porady dotyczące bezpiecznego zachowywania się przy występujących zagrożeniach podczas wakacji można uzyskać na stronie internetowej komendy http://www.chodziez.psp.wlkp.pl/ zakładce „PORADY”.

 

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz.

Zdjęcia: st. ogn. Mikołaj Działoszyński.  

 

 

 

 

 

Powrót

(19-07-2019 15:32)