BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Krotoszyn – Stra?acy na obozie harcerskim

W sobotę 20 lipca 2019 roku w godzinach porannych strażacy z krotoszyńskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej udali się na rozpoznanie operacyjne rozpoczynającego się obozu harcerskiego w Helenopolu.

Celem rozpoznania było przede wszystkim sprawdzenie warunków bezpieczeństwa i stanu przygotowania kadry i uczestników obozu na potencjalne zagrożenia mogące wystąpić w trakcie ich pobytu oraz sposobu monitorowania zagrożeń i możliwości nawiązywania łączności ze służbami ratunkowymi. Dodatkowym ale równie istotnym elementem rozpoznania było przeprowadzenie przez strażaków  pogadanki z harcerzami w ramach prewencji społecznej podczas której poruszone zostały tematy związane z bezpieczeństwem pożarowym, bezpieczną ewakuacją oraz prawidłowym zachowaniem się podczas wystąpienia anomalii pogodowych. Na zakończenie strażacy wozami bojowymi sprawdzili alternatywne drogi dojazdu do miejsca obozu.

Opracował: kpt. Tomasz Patryas

Zdjęcia: asp. sztab. Mariusz Zasieczny

Powrót

(20-07-2019 15:42)