BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

KONIN. Kolejne 2 szkolenia podstawowe OSP

Z uwagi na znaczne zapotrzebowanie na szkolenie podstawowe OSP, w dniu 14 czerwca 2019r. w remizie OSP Rychwał odbyły się 2 egzaminy podsumowujące kolejne szkolenia podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zajęcia odbywały się według 126-godzinnego Programu Szkolenia Podstawowego Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP w 2015 roku. Egzaminy przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, w skład której wchodzili funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Koninie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom druhów jednostek OSP, znacznie oddalonych od siedzib Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Nr 1 i 2, zajęcia odbywały się na bazie remizy OSP w Rychwale.

Wszyscy przystępujący do egzamin, uzyskali wynik pozytywny. Tym samym należy stwierdzić, że powiat koniński „wzbogacił się” o kolejnych 65. druhów OSP, którzy ramię w ramię z funkcjonariuszami PSP, będą realizowali zadania służące poprawie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu.

Nadmienić należy, że tut. Komenda przeprowadziła w roku bieżącym już 3 szkolenia podstawowe dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i powiatu konińskiego.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Robert Soliński.

Powrót

(22-07-2019 08:36)