BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

DOSTAWA UBRAN SPECJALNYCH

Poznań, dnia 24 lipca 2019 r.

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z siedzibą przy ul. Masztalarskiej 3,

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej progu 144.000 euro na:

DOSTAWA UBRAŃ SPECJALNYCH

 

Termin składania ofert: 26 sierpnia 2019 r. godz. 9:00

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu: [PDF]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: [PDF] / [DOCX]

 

Szczegóły postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=aa43540e-7c21-4d3f-8752-6a101bbc5947

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2019.07.29): [PDF]

Aktualna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: [DOCX]

Informacja z otwarcia ofert (2019.08.26): [PDF]

Informacja o wyborze oferty (2019.09.10): [PDF]

 

Napisał: Marcin Goliński (24-07-2019 09:59)
Zmienił: Marcin Goliński (10-09-2019 14:15)