BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

KONIN. Podpisano porozumienie o w??czeniu OSP Gr?blin do KSRG i przed?u?enie OSP Lisiec Wielki

2 sierpnia 2019 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie odbyło się spotkanie Komendanta Miejskiego PSP w Koninie bryg. Janusza Dębowskiego z Wójtem Gminy Kramsk Andrzejem Nowakiem oraz Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Grąblinie druhem Markiem Lidźbińskim. Celem spotkania było podpisanie porozumienia umożliwiającego rozpoczęcie procesu włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grąblinie w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Włączenie kolejnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu gminy Kramsk wzmocni zabezpieczenie operacyjne tej gminy oraz powiatu konińskiego.

Ponadto 5 sierpnia 2019 r. również w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Koninie odbyło się spotkanie Komendanta Miejskiego PSP w Koninie bryg. Janusza Dębowskiego z Wójtem Gminy Stare Miasto Dariuszem Puchałą oraz Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Liścu Wielkim druhem Kazimierzem Wróblewskim. Celem spotkania było podpisanie przedłużenia porozumienia umożliwiającego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Liścu Wielkim na okres kolejnych 5 lat pozostać w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Tekst: kpt. Sebastian Andrzejewski, zdjęcia: st. kpt. Piotr Szafrański

Powrót

(12-08-2019 14:01)
(12-08-2019 14:02)