BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Pi?a - ?lubowanie nowych stra?aków

12 sierpnia 2019 roku podczas uroczystej zmiany służby na placu przed Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 w Pile odbyło się ślubowanie nowo zatrudnionych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Dla każdego strażaka to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym, który stanowi symbol włączenia do służby. Słowa roty ślubowania złożyli:

  • str. Paweł Rykowski
  • str. Dawid Śmigiel
  • str. Bartłomiej Zwoliński

Ślubowanie przyjął Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile str. kpt. Paweł Kamiński w obecności kadry kierowniczej i załogi Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

Uroczystość była okazją dla wszystkich do przypomnienia sobie słów roty:

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
świadom podejmowanych obowiązków strażaka,
Uroczyście Ślubuję
być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego
i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania,
Ślubuję
przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej
oraz wykonywać polecenia przełożonych.
Ślubuję
strzec tajemnic związanych ze służbą,
a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Nowym funkcjonariuszom gratulujemy wyboru zawodu strażaka oraz życzymy wielu satysfakcji z wybranej drogi życiowej !

Powrót

(13-08-2019 08:57)