BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

?rem – Narada operacyjna z kierownictwem OSP powiatu ?remskiego.

W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie 12 sierpnia 2019 roku odbyło się spotkanie z kierownictwem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu śremskiego.

Spotkanie rozpoczął kpt. Tomasz Kierzek Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, omawiając najważniejsze sprawy i problemy związane z funkcjonowaniem ksrg, a także nowelizację ustawy o ochronie przeciwpożarowej.Następnie głos zabrał asp. sztab. Dariusz Rogasik Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Śremie, który omówił taktykę działań ratowniczo-gaśniczych, w tym prawidłowe ustawienie i eksploatacja pojazdów pożarniczych przy działaniach związanych z pożarami ściernisk. Temat ten został poruszony z uwagi na  pożary pojazdów ratowniczo – gaśniczych które miały miejsce w ostatnim czasie.Naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego KP PSP w Śremie asp. sztab. Waldemar Walkowiak z kolei przypomniał druhom zagrożenia związane z nowotworami wśród strażaków podczas pełnienia służby. Omówione zostały kwestie związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasady ochrony indywidualnej przed chorobami nowotworowymi. Na zakończenie spotkania zaprezentowano jak bezpiecznie zdejmować sprzęt oraz ubranie specjalne po zakończeniu działań oraz jak je bezpiecznie przewieźć do jednostki.

Opracował: Waldemar Walkowiak
Zdjęcia: KP PSP Śrem

Powrót

(13-08-2019 10:32)
(13-08-2019 14:46)