BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

K?pno- Odprawa operacyjna dla Prezesów i Naczelników OSP.

W poniedziałek 12 sierpnia 2019 r. zgodnie z poleceniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, odbyła się odprawa operacyjna dla Prezesów i Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu kępińskiego. Organizatorem spotkania, które odbyło się w Sali OSP Mroczeń, była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.

Spotkanie dotyczyło:

- właściwego posługiwania się pojazdami ratowniczymi w kontekście przyjętego zamiaru taktycznego (ze szczególnym uwzględnieniem pożarów upraw rolnych),

- zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpieczeństwa ratowników,

- profilaktyki przeciw nowotworom wśród strażaków,

- zasad łączności i alarmowania – wykorzystanie kanałów ratowniczo-gaśniczych,

- zasad sporządzania dokumentacji z działań ratowniczo – gaśniczych,

- prawidłowego dojazdu pojazdów pożarniczych do zdarzeń (prawidłowego stosowania sygnałów i oznakowania pojazdów uprzywilejowanych, prawidłowego zabezpieczenia sprzętu na pojazdach pożarniczych na czas dojazdu do zdarzeń),

-przypomnienie zasad kierowania na kursy i szkolenia OSP,

Po części merytorycznej spotkania dokonano przekazania umowy zawartej pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a Ochotniczą Strażą Pożarną Mroczeń na realizację zadania publicznego „Przygotowanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych".

Zadanie zostanie zrealizowane poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczeniu.

Wręczenia umowy dokonali:

Senator – Łukasz Mikołajczyk

Posłowie- Jan Mosiński oraz Tomasz Ławniczak

Wicestarosta kępiński – Alicja Śniegocka.

Zdjęcie 1. Odprawa OSP, Źródło KP PSP Kępno

Zdjęcie 2. Odprawa OSP, Źródło KP PSP Kępno

Opracowanie: kpt. Paweł Michalski., KP PSP Kępno

Powrót

(13-08-2019 11:31)
(13-08-2019 12:37)