BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Jarocin: Prewencja spo?eczna wypoczynek na akwenach wodnych.

W dniu 2 sierpnia 2019 roku po raz kolejny zorganizowano spotkanie edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku w ramach prewencji społecznej. Ćwiczenia zostały przeprowadzone wspólnie przez Państwową Straż Pożarną w Jarocinie, Komendę Powiatową Policji w Jarocinie oraz ratownikami żerkowskiego basenu. Działania, które cieszyły się dużym zainteresowaniem przeprowadzono na obiektach basenowych Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie w celu zwiększenia świadomości o zagrożeniach i niebezpieczeństwie osób korzystających z różnego rodzaju kąpielisk. Strażacy, policjanci oraz ratownicy wodni zaprezentowali pokazy technik ratownictwa wodnego oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy. Obecnym na spotkaniu obserwatorom przedstawiciele służb ratowniczych przedstawili między innymi techniki podejmowania poszkodowanych z wody oraz zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej. Ponadto przekazano informacje uczestnikom pokazów, jakich zachowań należy przestrzegać podczas kąpieli i czego absolutnie robić nie wolno. W trakcie działań uczestnicy otrzymali ulotki dotyczące bezpieczeństwa nad wodą oraz gadżety ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Urząd Miasta i Gminy Żerków oraz Stowarzyszenie „Ziemia Żerkowska”.

Zamieścił sekc. Dawid Augustyniak
Tekst. st.sekc. Adrian Augusytniak

Powrót

(13-08-2019 14:03)
(13-08-2019 14:05)