BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Jarocin: Narada jednostek OSP z terenu powiatu jaroci?skiego.

W dniu 9 sierpnia 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie odbyło się spotkanie informacyjno - szkoleniowe dla Komendantów, Prezesów Oddziałów Gminnych oraz Prezesów i Naczelników jednostek OSP z terenu powiatu jarocińskiego. Obecnych na spotkaniu druhów przywitał z-ca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie st. bryg. Robert Kaczmarek, który przedstawił harmonogram narady. Spotkanie zorganizowano zgodnie z poleceniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego, podczas której przeprowadzono szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w tym bezpieczeństwa ratowników oraz właściwej obsługi pojazdów pożarniczych podczas działań przy pożarach ściernisk, łąk i pastwisk oraz upraw rolnych. Ponadto podkreślono wymagania dotyczące osób biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Podsumowano także stan wyszkolenia druhów powiatu jarocińskiego oraz ustalono zasady weryfikacji i aktualizacji stanu wyposażenia jednostek OSP. Omówiono wspólnie realizowane szkolenia i ćwiczenia na obiektach oraz plan szkoleń na II półrocze 2019 roku. Na zakończenie przedyskutowano także bieżące sprawy operacyjno – szkoleniowe oraz kwatermistrzowsko – techniczne.

Zmieścił: sekc. Dawid Augustyniak
Tekst: st.sekc. Adrian Augustyniak

 

 

 

Powrót

(13-08-2019 14:08)