BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Ko?cian - Doskonalenie zawodowe w miesi?cu lipcu

Doskonalenie zawodowe w miesiącu lipcu strażacy rozpoczęli od ćwiczeń z drabinami pożarniczymi, które znajdują się na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Utrwalono parametry oraz zasady BHP podczas ich sprawiania.

 

Podczas zajęć z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy strażacy szkolili się z ewakuacji osób poszkodowanych z aut na desce ortopedycznej.

 

Szkolenie obejmowało również dział ratownictwa technicznego. Omówiono systemy bezpieczeństwa biernego - rodzaje, rozmieszczenie oraz zakres ochrony a także karty ratownicze pojazdów.

 

Tematem zajęć było także prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych w okresie letnim w ramach Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego. W miesiącu lipcu zorganizowano także nurkowania nocne na bazie nurkowej w Starkowie j. Dominickie.

Opracowanie: mł. asp. Dawid Dąbrowski – KP PSP w Kościanie
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Powrót

(14-08-2019 14:47)
(14-08-2019 14:51)