BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Ko?cian - Uczestnicy obozu MDP w ko?cia?skiej Komendzie

     W czwartek, 8 sierpnia Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej odwiedziła 44-osobowa grupa młodzieży z obozu strażackiego w Starych Oborzyskach wraz z opiekunami. Uczestnikami obozu są uczniowie szkół podstawowych z powiatu kościańskiego oraz z Sulęczyna – gminy zaprzyjaźnionej z Gminą Kościan.

     Spotkanie było doskonałą okazją do przeprowadzenia lekcji z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz do zapoznania młodzieży z zasadami wypoczynku nad wodą. Funkcjonariusze przedstawili zasady bezpiecznego posługiwania się ogniem oraz zagrożenia wynikające z nieostrożności. Młodzież uczestniczyła w zajęciach, podczas których przedstawiliśmy zasady ewakuacji z budynków w trakcie pożaru. Po zakończeniu lekcji funkcjonariusze oprowadzili grupę po Komendzie, tłumacząc jednocześnie jej funkcjonowanie. Największym zainteresowaniem cieszyło się pomieszczenie stanowiska kierowania, w którym dyżurny omówił swoją pracę oraz zapoznał uczestników obozu z zasadami korzystania z numerów alarmowych.

Opracowanie: kpt. Bartosz Napierała - KP PSP w Kościanie
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Powrót

(14-08-2019 15:14)