BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Odprawa kadry kierowniczej PSP woj. wielkopolskiego

28 sierpnia br. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu odbyła się odprawa dla kadry kierowniczej PSP z terenu województwa wielkopolskiego, którą poprowadził wielkopolski komendant wojewódzki PSP bryg. Andrzej Bartkowiak wraz z zastępcami mł. bryg. Dariuszem Matczakiem oraz mł. bryg. Arkadiuszem Przybyłą. W trakcie wystąpień poszczególnych kierowników komórek organizacyjnych KW PSP w Poznaniu omówiono sprawy operacyjne, kontrolno-rozpoznawcze, szkoleniowe, logistyczne, finansowe, kadrowe, BHP, ochrony danych osobowych oraz organizacyjne.

Tekst i zdjęcia: bryg. Sławomir Brandt

Powrót

Napisał: Sławomir Brandt (28-08-2019 15:09)
(29-08-2019 07:36)