BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Odprawa Miejskich i Powiatowych Koordynatorów Ratownictwa Medycznego PSP z terenu woj. wielkopolskiego.

W dniach od 2 do 4 września 2019 r., na terenie powiatu jarocińskiego, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie, zorganizowała odprawę dla Miejskich i Powiatowych Koordynatorów Ratownictwa Medycznego PSP z terenu woj. wielkopolskiego.

Podczas odprawy Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego Służby PSP woj. wielkopolskiego  mł. ogn. Michał Wrembel omówił zagadnienia dotyczące koncepcji rozwoju ratownictwa medycznego w PSP. Natomiast głównym celem spotkania było szkolenie „Działania medyczne w warunkach terroryzmu” przeprowadzone przez doświadczonych instruktorów z Zakładu Pola Walki i Ratownictwa w Krakowie.

Szkolenie miało na celu przygotowanie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej posiadających wykształcenie medyczne do udzielania pomocy w środowisku objętym działaniami terrorystycznymi, wg wytycznych i protokołu Tactical Combat Casualty Care (TCCC). Egzamin teoretyczny i praktyczny wszyscy funkcjonariusze zaliczyli pozytywnie otrzymując CERTYFIKAT ukończenia szkolenia CLS oraz uzyskali tytuł: Ratownik Pola Walki.

W imieniu Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP odprawę wizytował naczelnik Ośrodka Szkolenia KW PSP w Poznaniu st. kpt. Michał Kierzek, który wspólnie z komendantem powiatowym PSP w Jarocinie mł. bryg. Tomaszem Krawczykiem oraz p.o. zastępcy komendanta powiatowego PSP w Jarocinie st. bryg. Robertem Kaczmarkiem obserwowali przebieg części praktycznej szkolenia, realizowanej w utrudnionych warunkach pełnego zadymienia wraz z wykorzystaniem efektów pirotechnicznych.

opracowanie i zdjęcia: mł. ogn. Michał Wrembel

 

 

 

Powrót

Napisał: Michał Kierzek (05-09-2019 22:21)
(05-09-2019 22:26)