BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Ćwiczenia w ZDR

W dniu 5 września 2019 r. na terenie Zakładu Dużego Ryzyka „Odazotownia Grodzisk” w miejscowości Snowidowo zorganizowane zostały ćwiczenia podmiotów ratowniczych powiatu grodziskiego, kościańskiego, poznańskiego. Ćwiczenia zostały przeprowadzone zgodnie z Rozkazem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Scenariusz przewidywał następujące etapy:

1. Grę aplikacyjną w oparciu o hipotetyczne zdarzenie ujęte w Wewnętrznym Planie Operacyjno-ratowniczym dla Zakładu Dużego Ryzyka „Odazotownia Grodzisk” z udziałem przedstawicieli służb i instytucji na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym

2. Ćwiczenia praktyczne:

Założenie do ćwiczeń stanowił symulowany wyciek z połączenia kołnierzowego doprowadzającego LNG  do autocysterny. W przypadku tego scenariusza nastąpiła emisja gazu do atmosfery, bez zapłonu oraz powstanie strefy zagrożenia wybuchowego w obrębie instalacji na terenie zakładu.

W części praktycznej udział wzięły następujące podmioty ratownicze:

- JRG Grodzisk Wielkopolski,

- OSP z terenu powiatu grodziskiego,

- JRG 6 z KM PSP Poznań,

- Pluton WOO z powiatu kościańskiego,

- SDł z KW PSP Poznań,

- Pracownicy zakładu PGNiG.

W sumie ćwiczyło 16 zastępów Straży Pożarnej.

Podsumowania przeprowadzonych ćwiczeń dokonał Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu - mł. bryg. Tomasz Grelak oraz Komendant Powiatowy PSP w Grodzisku Wielkopolskim – st. kpt. Marcin Włodarczyk.

 

Zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Wojtaszewski

Opracował: mł asp. Artur Walkowiak

Powrót

Napisał: Artur Walkowiak (09-09-2019 08:05)
(09-09-2019 08:08)