BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Pila – odprawa sluzbowa pionu operacyjnego

5 września 2019 roku, w sali sztabowej pilskiej komendy odbyła się odprawa służbowa kierownictwa komendy z pionem dowódczym oraz dyżurnymi stanowiska kierowania. Odprawę poświęcono w głównej mierze sprawom operacyjno-szkoleniowym a w tym m.in.:

  • podsumowaniu działań ratowniczo-gaśniczych w okresie letnim,
  • omówieniu doskonalenia zawodowego w tym zwrócenie szczególnej uwagi na KPP, ratownictwo wysokościowe na poziomie podstawowym, zaopatrzenie wodne, organizacja łączności na terenie działań ratowniczych,
  • przypomniano podstawowe zasady bezpieczeństwa i higiena służby podczas działań ratowniczo-gaśniczych a także podczas zajęć sportowych,
  • zwrócono uwagę na nowe zasady informacji ze zdarzeń i pojawiąjących się w tym zakresie błędów,
  • przeanalizowano najczęściej pojawiające się błędy podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w ramach współpracy KDR – SK KP PSP,
  • przypomniano podstawowe wymagania dotyczące dyscypliny w miejscu pełnienia służby,
  • omówiono przygotowania do jesiennych przeglądów sprzętu w jednostkach,
  • przypomniano zasady Bezpieczeństwa i Higieny Służby, w tym omówiono procedurę powypadkową.

Powrót

(09-09-2019 13:11)
(09-09-2019 13:11)