BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

KONIN. Szkolenie z obs?ugi zraszaczy w samochodach ratowniczo – ga?niczych

W dniach od 4 do 6 września 2019 roku w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych Nr 1 i 2 w Koninie, na każdej zmianie służbowej przeprowadzono cykl szkoleń w zakresie zastosowania i obsługi zraszaczy na samochodach ratowniczo – gaśniczych, a także omówiono zasady taktyki gaszenia pożarów traw, ściernisk oraz zboża na pniu.

Część teoretyczną szkolenia przeprowadzono w formie prezentacji, na której omówiono między innymi pożary samochodów ratowniczo – gaśniczych, zastosowanie zraszaczy oraz sposoby czyszczenia chłodnic i filtra powietrza.

W części praktycznej przećwiczono sposoby czyszczenia chłodnicy i filtr powietrza w samochodach ratowniczo – gaśniczych po powrocie z pożarów ściernisk i zboża, a także przeszkolono ratowników w zakresie obsługi i zastosowania zraszaczy.

Tekst: kpt. Sebastian Andrzejewski, zdjęcie KM PSP w Koninie.

Powrót

(11-09-2019 09:10)