BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Nowy samochód i promesy dla strażaków ochotników z powiatu wrzesińskiego

10 września 2019 r. w miejscowości Pietrzyków w gminie Pyzdry odbyła się uroczystość przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez komendanta powiatowego PSP we Wrześni mł. bryg. Piotra Trawińskiego wojewodzie wielkopolskiemu Zbigniewowi Hoffmannowi. Następnie wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wraz z wielkopolskim komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzejem Bartkowiakiem wręczył kluczyki prezesowi OSP Pietrzyków. Wartość nowego pojazdu wyniosła 763.338 zł, z czego 460 tys. zł stanowiło dofinansowanie w ramach Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wojewoda wielkopolski wręczył również promesy na sprzęt ratowniczy dla OSP Pyzdry oraz OSP Wrąbczynek.

Następnie w strażnicy OSP Nekla odbyło się uroczyste przekazanie kolejnych promes. Wojewoda wielkopolski oraz Wielkopolski komendant wojewódzki PSP wręczyli umowy na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Nekla, OSP Czeszewo oraz OSP Targowa Górka.
W uroczystościach w Pietrzykowie i Nekli udział wzięli również: senator RP Robert Gaweł, prezes zarządu WFOŚiGW w Poznaniu Jolanta Ratajczak wraz z zastępcą Aleksandrą Durkowską, burmistrz miasta i gminy Pyzdry Przemysław Dębski, burmistrz miasta i gminy Nekla Karol Balicki oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych z przewodniczącymi rad gmin na czele.

Tekst i zdjęcia: KP PSP Września

Powrót

Napisał: Sławomir Brandt (11-09-2019 11:44)