BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych Domu Jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej PSP w Kole

25 września 2019 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole otrzymała Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych Domu Jednorodzinnego. Uroczyste przekazanie symulatora odbyło się w Starostwie Powiatowym w Kole w obecności:

- wojewody wielkopolskiego Pana Zbigniewa Hoffmanna;

- posła na Sejm RP Pana Leszka Galemby;

- prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  Pani Jolanty Ratajczak;

- zastępcy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Arkadiusza Przybyły;

-starosty kolskiego Pana Roberta Kropidłowskiego

oraz innych zaproszonych gości. Zakup symulatora został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz ze środków powiatu kolskiego.

 

Opracowała: Julita Łukowiak KW PSP Poznań

Zdjęcia: KP PSP w Kole

Powrót

Napisał: Sekretariat KW PSP Poznań (26-09-2019 08:35)
(03-10-2019 08:43)