BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

?RODA WLKP. - Nabór do s?u?by

OGŁOSZENIE
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie
Wielkopolskiej ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej
w zawodzie strażak do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018
roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U, z 2018r. poz. 672)

Miejsce pełnienia służby - Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej
Rodzaj stanowiska - stażysta (stanowisko związane z bezpośrednim
udziałem w działaniach ratowniczo - gaśniczych)
Stanowisko docelowe - ratownik kierowca
Liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór - 2
Rozkład czasu służby - zmianowy 24/48
Przewidywany termin przyjęcia do slużby - I półrocze 2020

OGŁOSZENIE O NABORZE

Powrót

Napisał: KP PSP Środa Wlkp. Komendant Powiatowy (26-09-2019 09:06)
Zmienił: KP PSP Środa Wlkp. Komendant Powiatowy (26-09-2019 09:09)