BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Wideokonferencja z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji

1 października 2019 roku w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się wideokonferencja z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariuszem Kamińskim, wiceministrami Jarosławem Zielińskim i Pawłem Szefernakerem oraz komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszkiem Suskim. Tematem wideokonferencji była sytuacja po wichurach, które przeszły nad Polską w poniedziałek 30 września.

Udział w wideokonferencji wzięli: wicewojewoda Aneta Niestrawska, wielkopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Bartkowiak,zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Arkadiusz Przybyła, zastępca komendanta wojewódzkiego policji insp. Rafał Pawłowski oraz naczelnik wydziału operacyjnego KW PSP mł. bryg. Tomasz Grelak. 

Zdarzenia związane z usuwaniem skutków silnych wiatrów i opadów na terenie wielkopolski:

- 1002 interwencje

- 53 uszkodzone budynki (mieszkalne i gospodarcze)

- w interwencjach brało udział 5371 strażaków PSP i OSP

- 880 zdarzeń związanych z usuwaniem powalonych drzew

- w zdarzeniach zostały ranne 3 osoby (w tym 1 strażak)

 

Opracowała: Natalia Frach KW PSP Poznań

Zdjęcia: Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Powrót

Napisał: Sekretariat KW PSP Poznań (02-10-2019 14:33)
(03-10-2019 09:34)