BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Uroczystość przekazania umów przez WFOŚiGW na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego w KP PSP Słupca

W czwartek, 3 października   2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Słupcy odbyło się uroczyste przekazanie umów na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zakupu sprzętu i wyposażenia ratowniczego w ramach programu "Doposażenie jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii".

W spotkaniu uczestniczyli posłowie: Ryszard Bartosik, Zbigniew Dolata oraz senator Robert Gaweł, Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP  w Poznaniu bryg. Andrzej Bartkowiak, Wiceprezes  Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  Aleksandra Durkowska, Starosta Słupecki dr Jacek Bartkowiak, Wójtowie: Jakub Gwit i Mateusz Wojciechowski  oraz Prezesi i  Naczelnicy z jednostek OSP Kąpiel i Powidz, a także funkcjonariusze i pracownicy cywilni KP PSP w Słupcy.

Uroczyste spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku Panu Wojewodzie Wielkopolskiemu Zbigniewowi Hoffmannowi przez Komendanta Powiatowego PSP w Słupcy. W dalszej części spotkania Wojewoda Wielkopolski przedstawił formy  dofinansowania działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych  oraz kwoty przeznaczone w roku bieżącym przez Rząd na wsparcie jednostek OSP.

Punktem kulminacyjnym spotkania było wręczenie umów na dofinansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu. Umowy przekazał Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann w asyście przybyłych parlamentarzystów, Wielkopolskiego  Komendanta Wojewódzkiego bryg. Andrzeja Bartkowiaka oraz Wiceprezesa  Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  pani Aleksandry Durkowskiej.

Dofinansowanie otrzymały: KP PSP Słupca oraz jednostki OSP Kąpiel i OSP Powidz. Łączna kwota dofinansowania w ramach środków WFOŚ i GW w Poznaniu to ponad 40 tysięcy złotych. Wymagany wkład własny zapewniły samorządy Miasta Słupca, Gminy Ostrowite i Gminy Powidz.

Dh Jerzy Szczepaniak - Prezes OSP Powidz w imieniu jednostek, które otrzymały wsparcie   złożył gorące podziękowania za przyznane  dofinansowanie i zapewnił, że zakupiony sprzęt będzie służył mieszkańcom gminy i powiatu podnosząc poczucie bezpieczeństwa.

Tekst: st. bryg. R. Chmiel
Zdjęcia: kpt. J. Orchowski

 

Powrót

Napisał: Sekretariat KW PSP Poznań (04-10-2019 08:54)