BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KP PSP w Turku

4 października 2019 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku otrzymała ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy GCBA 5,9/40/4 . W uroczystym przekazaniu samochodu wziął udział zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Arkadiusz Przybyła w obecności:

- posła na Sejm RP Pana Ryszarda Bartosika;

- prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Pani Jolanty Ratajczak;

- radnego sejmiku województwa wielkopolskiego Pana Krzysztofa Sobczaka;

- starostę powiatu tureckiego Pana Dariusza Kałużnego

oraz zaproszonych gości. Podczas uroczystości przekazano 12 umów na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego jednostkom OSP z powiatu tureckiego. Ponadto prezes WFOŚIGW Pani Jolanta Ratajczak przekazała na ręce komendanta powiatowego PSP w Turku umowę na zakup specjalistycznego sprzętu dot. dofinansowania w zakresie doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii.

Za wzorowe wykonywanie zadań służbowych wielkopolski komendant wojewódzki PSP
bryg. Andrzej Bartkowiak wyróżnił nagrodami finansowymi funkcjonariuszy Komendy Powiatowej
PSP w Turku: naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko – Kadrowego  mł. bryg. Krzysztofa Kubiaka oraz z-cę naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Kadrowego mł. kpt. Jacka Erkierta.

 

Opracowała: Julita Łukowiak KW PSP Poznań

Zdjęcia: KP PSP w Turku

Powrót

Napisał: Sekretariat KW PSP Poznań (07-10-2019 07:48)
(07-10-2019 07:52)