BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Ośrodek Szkolenia - Księgozbiór

Informujemy, że dla wszystkich strażaków PSP z terenu województwa wielkopolskiego udostępniony został księgozbiór literatury specjalistycznej oraz materiałów szkoleniowych będący w dyspozycji Ośrodka Szkolenia KW PSP w Poznaniu.

Ogólne zasady korzystania z księgozbioru:
1) Strażak może jednorazowo wypożyczyć 3 pozycje książkowe.
2) Maksymalny czas wypożyczenia książek wynosi 2 miesiące.
3) Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych strażaków.
4) Jeżeli książka jest aktualnie wypożyczona przez innych czytelników istnieje możliwość jej rezerwacji.
5) Strażak zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych książek.
6) Wypożyczający, który zgubi lub zniszczy książkę zobowiązany jest ją odkupić.

Osobą odpowiedzialną za wypożyczanie oraz udzielanie informacji o dostępności danej pozycji książkowej jest mł. asp. Adam Nowaczewski, nr tel. 61 22 20 536. 

Aktualny wykaz posiadanej literatury fachowej:

Lp. Nazwisko i imię autora Tytuł  sztuk Wydawnictwo Miejsce wydania Rok
1 Piotr Paweł Bielecki Taktyka działań gaśniczych dla słuchaczy kursu kwalifikacyjnego szeregowych PSP 11 sztuk KG PSP Warszawa 2004
2 Tadeusz Derecki Sprzęt pożarniczy do podawania wody i pian gaśniczych 11 sztuk SGSP Warszawa 1999
3 Piotr Guzewski Rurki wskaźnikowe w działaniach jednotek Straży Pożrnej 11 sztuk SAPSP Poznań 1999
4 Szymon Kokot-Góra, Piotr Grzyb Podstawy zabezpieczenia i ratowania strażaków podczas wewnętrznych działań gaśniczych 9 sztuk SAPSP Kraków 2011
5 Markus Pulm Błędy w taktyce - duże straty 25 sztuki Edura Warszawa 2005
6 Dariusz Gil Pojazdy pożarnicze 48 sztuk SP PSP  Bydgoszcz 2005
7 Dariusz Gil Sprzęt gaśniczy 83 sztuki SP PSP  Bydgoszcz 2004
9 Dariusz Gil Sprzęt ratowniczy 6 szuk SP PSP Bydgoszcz 2004
10 Dariusz Gil Poradnik realizacji ćwiczeń - Sprzęt i armatura wodna 39 sztuk SP PSP Bydgoszcz 2006
11 Dariusz Gil Wyposażenie osobiste i ochronne strażaka 3 sztuki SP PSP Bydgoszcz 2004
12 Mirosław Orzeszek Podręcznik ratownika wysokościowego Państwowej Straży Pożarnej - Tom I 5 sztuk Weris Łódź 2013
13 Mirosław Orzeszek Podręcznik ratownika wysokościowego Państwowej Straży Pożarnej - Tom II 7 sztuk Weris Łódź 2013
14 Łucja Jasińska, Ryszard Grosset Edukacja społeczeństwa w zakresie zagrożeń chemicznych 6 sztuk KG PSP Warszawa 2006
15 Piotr Sokołowski Teoria i technika wykonywania konkurencji sportu pożarniczego 12 sztuk KG PSP Warszawa 2006
16 MSWiA KG PSP Jak postępować w razie pożaru? Jak zapobiegać pożarom? 37 sztuk MSWiA KG PSP Warszawa 2009
15 Melania Pofit - Szczepańska Wybrane zagadnienia z fizykochemii wybuchu 2 sztuki SGSP Warszawa 2005
16 Praca zbiorowa Fizykochemia spalania i środki gaśnicze dla słuchaczy kursu kwalifikacyjnego szeregowych PSP 1 sztuka KG PSP Warszawa 2005
17 Andrzej Marciniak Działania ratownicze w obszarze zagrożenia radiologicznego 1 sztuka SGSP Warszawa 1998
18 Piotr Guzewski, Roman Pawłowski, Jerzy Ranecki Ubrania ochrony przeciwchemicznej 10 sztuk SAPSP Poznań 1997
19 Piotr Guzewski Ubiory Ochronne 8 sztuk SAPSP Poznań 2004
20 Jerzy Ranecki Ratownictwo chemiczno - ekologiczne 1 sztuka SAPSP Poznań 1998
21 Jerzy Ranecki Procedury postępowania i taktyka działań ratowniczych przy wykorzystaniu samochodu ratownictwa chemiczno - ekologicznego 9 sztuk SAPSP Poznań 1999
22 Andrzej Mizerski, Mirosław Sobolewski, Bernard Król Piany Gaśnicze 12 sztuk SGSP Warszawa 2006
23 Karol Wiler Ochrona lasów przed pożarami 2 sztuki CILP Warszawa 2007
24 Wiktor Wiśniewski Organizacja i technologia gaszenia pożarów lasu 1 sztuka SAPSP Poznań 2001
25 Maciej Schroeder Osoby i zjawiska towarzyszące akcji ratowniczej 2 sztuki SAPSP Poznań 2002
26 Elżbieta Gałązka, Ewa Piechocka Metody obiczeniowe wybranych parametrów palności, wybuchowości i dymotwórczości substancji chemicznych 3 sztuki SGSP Warszawa 2004
27 Edward Gierski Zwalczanie pożarów w wysokościowcach 2 sztuki Edura Warszawa 2005
28 CTIF Światowa statystyka ochrony przeciwpożarowej, ocena ryzyka powstania pożaru 3 sztuki Edura Warszawa 2008
29 KG PSP, SP PSP System szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej 2 sztuka  SP PSP Bydgoszcz  
30 Piotr P. Bielicki, Halina Wawrzynowicz Osoby z dysfunkcjami a postępowanie ratownicze w czasie pożaru 13 sztuk SAPSP Poznań 2004
31 Wojciech Gołębowski Zarys prawa i admistracji w ochronie przeciwpożarowej 4 sztuki SAPSP Poznań 1997
32 Maciej Schroeder Teoria i doświadczenie w ratownictwie 12 sztuk SAPSP Poznań 1999
33 Tadeusz Jopek Postępowanie podczas zdarzeń z udziałem butli acetylenowych poddanych działaniu mognia, ciepła lub wielokrotnym uderzeniom 3 sztuki CNBOP Józefów 2013
34 Praca zbiorowa Podstawy pedagogiki i psychologii 13 sztuk KGPSP Warszawa 2005
35 Melania Pofit - Szczepańska Wybrane zagadnienie z chemii ogólnej, fizykochemii spalania i wybuchu oraz rozwoju pożarów 5 sztuk SAPSP Kraków 2007
36 Bogdan Stachowiak Budowa i eksploatacja urządzeń dźwigowych i żurawi samojezdnych w PSP 2 sztuki SAPSP Poznań  
37 Jan Frątczak, Paweł Tomasz Frątczak Projektowanie, wykonywanie i stosowanie środków dydaktycznych w kształceniu kadr pożarniczych 2 sztuki SPPSP Bydgoszcz 1998
38 Edward Gierski Taktyka działań ratowniczo-gaśniczych w budynkach wysokich i wysokościowych z wykorzystaniem śmigłowców 1 sztuka SAPSP Kraków 1999
39 Krzysztof T.Kociołek Taktyka działań ratowniczych - wypadki i katastrofy w transporcie lotniczym 1 sztuka SAPSP Kraków 1997
40 Krzysztof T.Kociołek Taktyka działań Ratowniczych ratownictwo kolejowe 1 sztuka SAPSP Kraków 1996
41 Edward Gierski Problemy działań ratowniczo - gaśniczych w tunelach kolejowych 2 sztuki SAPSP Kraków 1996
42 Bogdan Kosowski Programowanie działań na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych - poradnik praktyczny 1 sztuka SAPSP Kraków 2006
43 Maciej Schroeder Ćwiczenia ratownicze 1 sztuka SAPSP Poznań 2002
44 Praca zbiorowa Podstawy ratownictwa medycznego dla funkcjonariuszy PSP i innych ratowników KSRG 14 sztuk KGPSP Warszawa 2004
45 Janusz Andrzejewski Ratownictwo zwierząt 3 sztuki Firex Warszawa 2009
46 Maciej Jodłowski Operator żurawi samojezdnych 1 sztuka Kabe Krosno 2004
47 Włodzimierz Skrzymowski Podesty ruchome przejezdne - budowa i eksploatacja 1 sztuka Kabe Krosno 2003
48 Włodzimierz Skrzymowski Żurawie przeładunkowe - budowa i eksploatacja 1 sztuka Kabe Krosno 2006
49 Jerzy S. Michalik, Wojciech Domański Program zapobiegania awariom i system zarządzania bezpieczeństwem w zakładach zwiększonego oraz dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej 1 sztuka CIOP Warszawa 2002
50 Melania Pofit - Szczepańska,Wacław Piórczyński Obliczanie parametrów wybuchu i pożarów w czasie katastrof i awarii 1 sztuka SGSP Warszawa 2005
51 SITP II Międzynarodowa Konferencja Badanie przyczyn powstawania pożarów 2 sztuki SITP Poznań 2005
52 SITP III Międzynarodowa Konferencja Badanie przyczyn powstawania pożarów 1 sztuka SITP Poznań 2007
53 MEN,MSWIA,KGPSP Program nauczania dla zawodu Technik Pożarnictwa 1 sztuka KGPSP Warszawa 2000
54 Marek Różycki Biezpieczny transport towarów niebezpiecznych -TomI-kurs podstawowy 1 sztuka PPHU Mikołów  
55 CNBOP Bezpieczeństwo i technika pożarnicza 1 sztuka CNBOP Warszawa 2007
56 Marek Małaczyński Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 1 sztuka SAPSP Kraków 1994
57 Cimolino, Heck, Linde, Springer, Sudmersen Ratownictwo techniczne podczas wypadków z udziałem samochodów ciężarowych 8 sztuk EDURA Warszawa 2006
58 pod redakcją Witold Seńczuk Toksykologia współczesna 1 sztuka PZWL Warszawa 2005/2006
59 Jerzy Konieczny Ratownictwo w Polsce -lata 1990-2010 1 sztuka Garmond Warszawa 2010
60 Marek Różycki Bezpieczny transport towarów niebezpiecznych-TOM III 1 sztuka adr.edu Warszawa 2009/2010
61 Edycja Sądowa Kodeks Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, Bezpieczeństwo i Higienia Pracy- Akty wykonawcze 1 sztuka C.H.Beck Warszawa 2006
62 Jerzy Strużyna Oparzenia w katastrofach i masowych zdarzeniach 2 sztuki PZWL Warszawa 2004
63 Krzysztof Chomiczewski, Janusz Kocik , Marek Szkoda Bioterroryzm - Zasady postępowania lekarskiego 2 sztuki PZWL Warszawa 2002
64 Marek Kowalczyk, Zbigniew Kołaciński, S. Rump Medycyna katastrof chemicznych 1 sztuka PZWL Warszawa 2004
65 Marek Janiak, Andrzej Wójcik Medycyna zagrożeń i urazów radiacyjnych 1 sztuka PZWL Warszawa 2005
66 Jan Górski Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego 1 sztuka PZWL Warszawa 2008
67 Ryszard Jezierski, Anna Rybicka, Gimnastyka - teoria i metodyka 1 sztuka AWF Wrocław 2002
68 Bogdan Czabański, Krystyna Zatoń, M.Fiłon Elementy teorii pływania 1  sztuka AWF Wrocław 2003
69 Zdobysław Stawczyk Gry i zabawy lekkoatletyczne 1 sztuka AWF Poznań 1998
70 Manfred Gellert, Claus Nowak Zespół Jak z nim pracować? Jak go budować? Jak go szkolić? 1 sztuka GWP Gdańsk 2008
71 CNBOP Szkolenie strażaków ratowników OSP - część 1 21 sztuk CNBOP Józefów 2009
72 CNBOP Szkolenie strażaków ratowników OSP - część 2 20 sztuk CNBOP Józefów 2008
73 CNBOP Szkolenie kierowców - konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP 15 sztuk CNBOP Józefów 2009
74 CNBOP Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP 14 sztuk CNBOP Józefów 2008
75 CNBOP Szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach 33 sztuki CNBOP Józefów 2009
76 CNBOP Szkolenie Dowódców OSP 35 sztuk CNBOP Józefów 2009
77 CNBOP Szkolenie Naczelników OSP 5 sztuk CNBOP Józefów 2009
78 CNBOP Szkolenie Komendantów Gminnych ZOSP RP 5 sztuk CNBOP Józefów 2009
79 Ryszard Paczuski Prawo ochrony środowiska 1 sztuka Branta Bydgoszcz 1994
80 Tomasz Rutkowski Prawo pracy dla pracowników samorządowych 1 sztuka ODDK Gdańsk 2001
81 G. Adamczyk, B.Breitkopf, Z.Worwa Przysposobienie obronne 1 sztuka WSiP Warszawa 1999
82 Tadeusz Bober, Jerzy Zawadzki Biomechanika układu ruchu człowieka 1 sztuka BK Wrocław 2006
83 Krzysztof Krężnel, S.Oberleitner Odznaczenia, odznaki,oznaki Straży Pożarnych w Polsce 1915-2002 1 sztuka Autorzy Warszawa 2004
84 Praca zbiorowa pod kierunkiem-Bogusław Stefańczyk Budownictwo Ogólne-materiały i wyroby budowlane 1 sztuka Arkady Warszawa 2009
85 Praca zbiorowa pod kierunkiem-Piotr Klem Budownictwo Ogólne-fizyka budowli 1 sztuka Arkady Warszawa 2009
86 Praca zbiorowa - Lech Lichołai Budownictwo Ogólne-elementy budynków podstawy projektowania 1 sztuka Arkady Warszawa 2008
87 Praca zbiorowa pod kierunkiem - Wiesław Buczkowski Budownictwo ogólne-konstrukcje budynków 1 sztuka Arkady Warszawa 2009
88 Andrzej Marek Komentarz do kodeksu karnego-cz. szczególna 1 sztuka Wyd.Praw. Warszawa 2000
89 Andrzej Marek Komentarz do kodeksu karnego-cz. ogólna 1 sztuka Wyd.Praw. Warszawa 1999
90 Jan Grajeweski, Lech Paprzycki Kodeks postępowania karnego 1 sztuka Wyd.Praw. Sopot 2000
91 Materiały z Międzynarodowego Seminarium Budowle ziemne jako obiekty na terenach zalewowych 1 sztuka ProDruk Poznań 2013
92 Jerzy Wiszniewski Zarys prawa cywilnego 1 sztuka PWN Warszawa 1970
93 Marek Lisiecki Podstawy organizacji i kierowania w ochronie przeciwpożarowej 1 sztuka SGSP Warszawa 1997
94 Melania Pofit - Szczepańska Wybrane zagadnienia z fizykochemii wybuchu 1 sztuka SGSP Warszawa 1996
95 R.Meredith Belbin Twoja rola w zespole 1 sztuka GWP Gdańsk 2008
96 Maciej Schroeder Przemyślenia starego ratownika 3 sztuki Flamed Katowice 2007
97 Bartłomiej Raczkowski Kodeks Pracy 1 sztuka Infor Warszawa 2002
98 Główny Inspektor Ochrony Środowiska Zasady postępowania ratowniczego 2000 4 sztuki Firex Warszawa 2001
99 Główny Inspektor Ochrony Środowiska Zasady postępowania ratowniczego 2004 3 sztuki Firex Warszawa 2004
100 Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska Zasady postępowania ratowniczego-przewodnik 1 sztuka Firex Warszawa 1997
101 Adam Marlewski Derive 3.0 1 sztuka Nakom Poznań 1995
102 Leonard Matzner Corel Draw 6.0 w praktyce 1 sztuka Magnus Wrocław 1997
103 KG PSP/SA PSP Poznań System szkolenia dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej 1 sztuka SAPSP Poznań 2005
104 Marcin Dąbrowski Ratownictwo nurkowe 1 sztuka Belstudio Warszawa 2005
105 Andrzej Wojnarowski, A.Obolewicz-Pietrusiak Podstawy ratownictwa chemicznego 1 sztuka Firex Warszawa 2001
106 Marian Bondarowicz, Tadeusz Staniszewski Wielka księga zabaw i gier ruchowych 1 sztuka BK Wrocław 2007
107 SGSP Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym 1 sztuka Edura Warszawa 2002
108 Zbigniew Salwa Kodeks pracy po nowelizacji 1 sztuka Branta Bydgoszcz 1996
109 Sławomir Witold Ciupa Nowoczesna umowa o pracę 1 sztuka C.H.Beck Warszawa 1999
110 Edward Gierski Efektywność dowodzenia 3 sztuki Firex Warszawa 1997
111 Józef Bednarek, Piotr Bielicki Podstawy psychologii pedagogiki i metodyki kształcenia pożarniczego 1 sztuka Firex Warszawa 1997
112 ZOSP RP ABC strażaka ochotnika 1 sztuka ZOSP RP Gdańsk 2001
113 Susan M.Briggs, K.Brinsfield, A.Zawadzki Wczesne postępowanie medyczne w katastrofach 3 sztuki PZWL Warszawa 2007
114 Grzegorz Czernek Nurkowanie w suchych skafandrach 2 sztuki KDP Warszawa 2003
115 Jacek Jaworski Ustalanie przyczyń powstania pożaru 3 sztuki Medium Warszawa 2014
116 Anna Prędecka Identyfikacja i analiza zagrożeń biologicznych 3 sztuka SGSP Warszawa 2014
117 Werner Scheyer Nurkowanie dla zaawansowanych 2 sztuki Almapress Warszawa 2011
118 Wiesława Ciechaniewicz Pedagogika 2 sztuki PZWL Warszawa 2008
119 Jarosław Gryz Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski 2 sztuki PWN Warszawa 2013
120 Andrzej Zawadzki Medycyna ratunkowa i katastrof 3 sztuki PZWL Warszawa 2014
121 Paweł Poręba Nurkowanie techniczne 2 sztuki Belstudio Warszawa 2010
122 Jacek Kot, Tomasz Żabierek Nitroks - poradnik dla nurków 2 sztuki Belstudio Warszawa 2014
123 Agnieszka Gajek System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym 3 sztuki CIOP/PIB Warszawa 2013
124 Anna W. Kierczak Angielski w praktyce ratownika medycznego 3 sztuki PZWL Warszawa 2014
125 Krzysztof Klukowski Medycyna wypadków w transporcie 3 sztuki PZWL Warszawa 2005
126 Jan Jaracz, Amelia Patrzała Psychiatria w praktyce ratownika medycznego 5 sztuk PZWL Warszawa 2014
127 Jacek Zboina Bezpieczeństwo na lądzie,morzu i w powietrzu w XXI wieku 1 sztuka CNBOP-PIB Józefów 2014
128 Tomasz Sawicki, Bogusław Sigit, P.Guzewski Problemy ustalania przyczyn pożarów - Istota przestępnego pożaru w świetle orzecznictwa sądowego 3 sztuki PTEDP Poznań 2013
129 Praca zbiorowa Pożary pojazdów mechanicznych-analiza przypadków 3 sztuki PTEDP Poznań  2014
130 Jarosław Krzyżak Medycyna dla nurków w pigułce 2 sztuki KOOPgraf Poznań 2008
131 MON Patologia obrażeń i schorzeń wywołanych współczesną bronią w działaniach wojennych i terrorystycznych 1 sztuka MON Warszawa 2010
132 Zbiorowa Bioterrorism -a guide first responders 2 sztuki Imaginatics USA 2003
133 Timothy V. Henry Decontamination for hazardous materials emergrncies 1 sztuka Delmar USA 1999
134 Richard Stilp, A. Bevelacqua Emergency medical response to hazadous materials incidents 1 sztuka Delmar USA 1997
135 Ben A. Hirst Exam prep hazardous materials awareness and operations 1 sztuka J.B Publishers USA 2010
136 Ben a. Hirst Exam prep hazardous materials technician 1 sztuka J.B Publishers USA 2005
137 Zbiorowa Hazardous materials awareness and operations 1 sztuka J.B Publishers USA 2010
138 C.Hawley, G.Noll, M.Hildebrand Special operations for rerrorism and hazmat crimes 1 sztuka RH Publishers USA 2002
139 T.Karlikowski Pożary lasu 1 sztuka PWRiL Warszawa 1975
140 H.Ołdakowski, W. Struś Budowa sprzętu pożarniczego 1 sztuka WMON Warszawa 1958
141 dr. inż. Dariusz Wróblewski Czerwona księga świadect dopuszczenia 1 sztuka CNBOP-PIB Józefów 2016
142 P.Guzewski, D.Wróblewski, D. Małozięć Czerwona księga pożarów -  tom I i II 1 sztuka CNBOP-PIB Józefów 2016
143 dr. inż. Dariusz Wróblewski Zarządzanie ryzykiem - przegląd wybranych metodyk 1 sztuka CNBOP-PIB Józefów 2018
144 Barbara Kucnerowicz - Polak Halony w ochronie przeciwpożarowej - czy musimy i czym możemy je zastąpić 1 sztuka ICHP Warszawa 1998
145 Praca zbiorowa - dr. inż. Andrzej Szustra Woda - dobrodziejstwo czy klęska? 1 sztuka FWW Warszawa 2000
146 Michał Świerżewski Instalacje elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 1 sztuka WNT Warszawa 1978
147 Edward M. Burzyński Wybrane zagadnienia z taktyki pożarniczej 1 sztuka IWZZ Warszawa 1989
148 Stanisław Mazur Podręcznik młodszego podoficera pożarnictwa 1 sztuka CRZZ Warszawa 1979
149 Zdzisław Zalewski Podręcznik starszego podoficera pożarnictwa 1 sztuka CRZZ Warszawa 1977
150 Krzysztof T. Kociołek Taktyka działań ratowniczych - Ratownictwo kolejowe 1 sztuka SA PSP Kraków Kraków 1996
151 Jadwiga Pacocha Stałe pianowe urządzenia gaśnicze 1 sztuka CRZZ Warszawa 1974
152 Henryk Kaliciecki Motopompy pożarnicze 1 sztuka CRZZ Warszawa 1979
153 Tadeusz Derecki, Wiktor Wawrzyński Sprzęt do wytwarzania piany gaśniczej 1 sztuka IWZZ Warszawa 1981
154 Mirosław Zdanowski Zabezpieczenie przeciwpożarowe lakierni 1 sztuka CRZZ Warszawa 1980
155 Marian Gorynia O pieknie nauk ekonomicznych 1 sztuka UE Poznań 2018
156 Jacek Kowalewski, Dominika Rogalińska Atlas statystyczny wojeództwa wielkopolskiego 1 sztuka ZWS Warszawa 2018
157 Jacek Kowalewski, Tomasz Klimanek Województwo wielkopolskie. Podregiony, powiaty, gminy 1 sztuka ZWS Warszawa 2018

Powrót

Napisał: Michał Kierzek (07-10-2019 08:33)
Zmienił: Michał Kierzek (24-01-2020 11:30)