BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

KONIN. Kwartalna narada szkoleniowa

W dniu 27 września 2019r. w sali szkoleniowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, odbyło się szkolenie kwartalne w ramach doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy i pracowników korpusu służby cywilnej Komendy.

Podczas szkolenia omówiona została tematyka wg programu, zatwierdzonego przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. Głównymi zagadnieniami podczas szkolenia były:

  • analiza sporządzanej dokumentacji ze zdarzeń,
  • likwidacja skutków miejscowych zagrożeń oraz współpraca z zarządami dróg,
  • realizacja zabezpieczenia operacyjnego zgodnie z informacją Służby Ochrony Państwa,
  • zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • sposoby dokumentowania nieobecności w pracy,
  • zachowanie poufności korespondencji w sieciach radiowych PSP,
  • bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych.

Ponadto w sprawach bieżących i dyskusji, podniesiono tematy związane z okresową kontrolą sprawności fizycznej strażaków oraz organizacji Mistrzostw Wielkopolski Strażaków PSP w Piłce Siatkowej.

Opracowanie: st. kpt. Robert Soliński. Zdjęcia: mł. kpt. Andrzej Śliwka.

Powrót

(07-10-2019 08:44)
(07-10-2019 08:44)