BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Ko?o - przekazanie samochodu ratowniczo-ga?niczego dla jednostki OSP Leszcze

05 października 2019 roku w strażnicy OSP Leszcze odbyła  się uroczystość 50-lecia istnienia jednostki OSP Leszcze oraz przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego Iveco dla tejże jednostki. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości dh Tomasza Barańskiego wicewojewodzie wielkopolskiemu Pani Anecie Niestrawskiej. W przekazaniu samochodu ratowniczo-gaśniczego udział wzięli:

  • wicewojewoda wielkopolski Pani Aneta Niestrawska;
  • poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Leszek Galemba;
  • przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
  • komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole bryg. Krzysztof Żurawik reprezentujący wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  bryg. Andrzeja Bartkowiaka;
  • wiceprezes zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej powiatu kolskiego dh Tomasz Barański;
  • zastępca burmistrza Miasta i Gminy Kłodawa Pani Katarzyna Hamiga.

Wartość samochodu ratowniczo-gaśniczego Iveco dla jednostki OSP Leszcze wyniosła 380 000,00 zł. Zakup samochodu  został sfinansowany z dotacji MSWiA  w kwocie 180 000,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 190 000,00 zł oraz ze środków własnych   w kwocie 10 000,00 zł.

Opracowanie: st. sekc. Katarzyna Wojciechowska

Zdjęcia: OSP Leszcze

Powrót

(07-10-2019 14:26)
(07-10-2019 14:30)