BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Jarocin: Przekazanie promes dla OSP w ramach "5000+".

8 października 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie odbyło się uroczyste przekazanie umów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu jarocińskiego z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego „Dofinansowanie jednostek OSP” w 2019 roku.

 

W spotkaniu uczestniczyła Starosta powiatu jarocińskiego p. Lidia Czechak oraz komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie mł. bryg. Tomasz Krawczyk, którzy wspólnie pogratulowali obecnym druhom pozyskanych środków. W ramach programu  jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych będą realizowały działania na realizację zadań w zakresie:

 

  • organizowania przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych,
  • organizowania przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • upowszechniania i wspierania form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • propagowania zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Opracowanie: st. sekc. Adrian Augustyniak

Zdjęcia: st. sekc. Adrian Augustyniak

Zamieścił: sekc. Dawid Augustyniak

Zdjęcia na stronie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie:

http://www.jarocin.psp.wlkp.pl/?p=13776

Powrót

(08-10-2019 20:19)