BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Przekazanie promes WFOŚiGW i umów dotacji dla OSP z powiatu średzkiego

8 października 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Arkadiusz Przybyła w obecności posła na Sejm RP Pana Zbigniewa Dolaty, wziął udział w uroczystym przekazaniu promes na zakup specjalistycznego sprzętu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz wręczeniu 21 umów dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu średzkiego na zrealizowanie zadania publicznego pt. „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku”.

 

Opracowała: Julita Łukowiak KW PSP Poznań

Zdjęcia: KP PSP w Środzie Wlkp.

Powrót

Napisał: Sekretariat KW PSP Poznań (09-10-2019 08:09)