BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Ostrzeszów - Dofinansowanie jednostek OSP z powiatu ostrzeszowskiego w ramach programu

        W środę, 9 października,  w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się uroczyste przekazanie na ręce prezesów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, umów w ramach Programu „5000+ dla OSP”.
Z dofinansowania skorzystało 54 jednostki OSP z terenu powiatu ostrzeszowskiego, a łączna kwota jaka została przekazana dla druhów to 270 000 zł.
W uroczystym spotkaniu udział wzięli:
- Pan Łukasz Mikołajczyk – Senator RP
- Pani Anna Lis – dyrektor biura pani Andżeliki Możdżanowskiej Posła do Parlamentu Europejskiego
- Pani Katarzyna Sójka – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu ostrzeszowskiego
- Pan mł.bryg. Tomasz Jabłoński – Prezes ZOP ZOSP RP
- Pan st.sekc. Radosław Gatkowski – Radny Powiatu ostrzeszowskiego
 
       Wydarzeniu przewodniczył pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie mł. bryg. Piotr Mazurkiewicz.
Za otrzymane dofinansowanie ochotnicy będą mogli, realizować zadania związane z organizowaniem przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, propagowaniem zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Środki rządowe z pewnością  przysłużą się znacząco do poprawy warunków funkcjonowania jednostek OSP w wypełnianiu ich zadań ustawowych oraz wpłyną budująco i motywująco na całą społeczność ochotniczego pożarnictwa. 


Opracował: st.sekc. Radosław Gatkowski
Zdjęcia: st.sekc. Radosław Gatkowski

Powrót

(09-10-2019 18:01)
(10-10-2019 07:09)