BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Ko?cian - uroczyste wr?czenie umów dla jednostek OSP

     9 października w siedzibie KP PSP w Kościanie miejsce miało uroczyste wręczenie umów w ramach rządowego programu na realizację zadań z dotacji na zadanie publiczne „Dofinansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku - 5000+”. W Komendzie oprócz przedstawicieli beneficjentów programu gościliśmy Starostę Kościańskiego Henryka Bartoszewskiego oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego dh Tomasza Grzelczyka. Po powitaniu Komendant Powiatowy PSP w Kościanie mł. bryg. Robert Natunewicz krótko przedstawił cele programu zaznaczając, że jednostki ochotniczych straży pożarnych dzięki realizacji zakupów otrzymają realne wsparcie w swej społecznie niesionej misji. Również Starosta Kościański wskazał, że każda złotówka skierowana do druhów ochotników czy też do strażaków zawodowych jest inwestycją w system lokalnego bezpieczeństwa i za każdym razem są to dobrze wydane pieniądze. Mł. bryg. Robert Natunewicz wręczając umowy wyraził przekonanie w celowość zakupów, życząc aby pozyskany sprzęt dobrze służył w statutowej działalności jednostek. Spotkanie w tym gronie wykorzystano także do omówienia zasad rozliczenia otrzymanej dotacji, wskazując na istotne elementy niezbędne do poprawności całego procesu.

     W ramach programu 50 jednostek OSP z powiatu kościańskiego otrzyma wsparcie w łącznej kwocie 310 tys. zł. Dotację otrzymała każda jednostka OSP z powiatu kościańskiego, która wystąpiła z wnioskiem do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o dofinansowanie działalności. Pieniądze te zostaną wydane między innymi na: umundurowanie wyjściowe i koszarowe, sprzęt wykorzystywany podczas ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych, sprzęt multimedialny do szkoleń, fantomy i sprzęt z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Opracowanie: st. bryg. Andrzej Ziegler - KP PSP w Kościanie
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Powrót

(10-10-2019 09:33)
(10-10-2019 12:34)