BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Kalisz - Przekazanie umów dotacji dla OSP z programu 5000+

W dniu 9 października 2019 r. w siedzibie GOK-u w Liskowie oraz na sali OSP w Opatówku miało miejsce uroczyste przekazanie umów o dofinansowanie z programu 5000+ dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki te zostaną przeznaczone na następujące zadania:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych,
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Wręczenia potwierdzających ten fakt dokumentów wraz z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu mł. bryg. Sławomirem Kotońskim dokonali w budynku GOK-u w Liskowie:

- Pan Piotr Kaleta – Poseł na Sejm RP

- Pan Wincenty Nowak – Kaliski Radny Rady Powiatu

- Pani Maria Krawiec – Wójt Gminy Lisków

Natomiast w siedzibie OSP w Opatówku umowy przekazali:

- Pan Piotr Kaleta – Poseł na Sejm RP

- Pan Sebastian Wardęcki – Wójt Gminy Opatówek

- Pan Krzysztof Dziedzic – Sekretarz Gminy Opatówek

 

Spotkanie w GOK-u w Liskowie było również doskonałą okazją do przekazania nowego defibrylatora AED dla OSP w Liskowie który został zakupiony w ramach dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Sprzęt ten wykorzystywany jest do ratownictwa medycznego i znacząco poprawi bezpieczeństwo wszystkich mieszańców gminy Lisków.

 

Tekst: asp. Szymon Zieliński

Zdjęcia: mł. asp. Albert Famulski

 

Powrót

(10-10-2019 09:35)
(10-10-2019 09:36)