BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

?rem - wr?czenie umów dotacji dla OSP

9 pażdziernika 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie wręczono umowy w ramach zadania publicznego " Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku" przedstawicielom wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu śremskiego.

Umowy z w/w zadania publicznego podpisane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wręczył  Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Zbigniew Dolata wraz z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Śremie kpt. Tomaszem Kierzkiem. Podczas swojego wystąpienia Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Zbigniew Dolata zaznaczył jak ważną rolę spełniają Ochotnicze Straże Pożarne zarówno w społeczności lokalnej jak również dla całego powiatu stanowiąc zabezpieczenie w ramach szeroko pojętego bezpieczeństwa. Dzięki środkom z tego programu będzie można zrealizować w czterech dodatkowych dziedzinach i celach działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostki będą mogły pozyskać sprzęt edukacyjny, fantomy szkoleniowe, ubrania wyjściowe oraz ubrania dla członków MDP, wyposażyć się w sprzęt niezbędny do przeprowadzania zawodów sportowo - pożarniczych.

 

Powrót

(10-10-2019 09:48)
(10-10-2019 10:16)