BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Wsparcie stra?aków - ochotników (Rawicz)

Po 5.000,00 zł otrzymała każda Ochotnicza Straż Pożarna z powiatu rawickiego, która wystąpiła z wnioskiem do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o dofinansowanie działalności.

W środę 9 października 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu miało miejsce uroczyste przekazanie prezesom OSP lub ich przedstawicielom umów o realizację zadania publicznego pod tytułem „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Zawarte one zostały pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a wnioskującymi ochotniczymi strażami pożarnymi.

Dokumenty wręczył st. kpt. Marcin Wysokiński, komendant powiatowy PSP w Rawiczu, który przypomniał też, że możliwość dofinansowania realizowanych przez jednostki OSP zadań „pozaratowniczych” stworzyła zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która obowiązuje od 14 sierpnia br.

Od tej daty ochotnicze straże pożarne mogą ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także stowarzyszeń, fundacji i instytucji ubezpieczeniowych, kosztów realizacji zadań takich jak: organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Opracowanie i zdjęcia : mł.bryg.Krzysztof Skrzypczak, oficer prasowy komendanta powiatowego PSP

 

 

 

Powrót

(10-10-2019 11:09)