BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Wrze?nia - ?wiczenia z SGRW-N Pozna?.

3 października br. nad zalewem wrzesińskim odbyły się ćwiczenia ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym dla strażaków jednostki ratowniczo – gaśniczej we Wrześni i druhów z jednostek OSP, które dysponują sprzętem pływającym, oraz które realizują wspomniane zadania. Były to jednostki OSP z  Węgierek, Kołaczkowa, Miłosławia, Czeszewa i Pyzdr. Ćwiczenia prowadzili strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Poznaniu, członkowie specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego.
Szkolenie realizowano z podziałem na trzy zespoły, którym przekazano następujące zagadnienia:

ogólne zasady zachowania się przy zbiornikach wodnych,

wyposażenie sprzętowe ratownika,

rzuty kołem i rzutką ratowniczą do celu,

dotarcie do poszkodowanego przez tzw. „człowieka żabę”,

udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom podtopionym i w hipotermii.

Opracował: mł. bryg. Zbigniew Rzemyszkiewicz
Zdjęcia: KP PSP we Wrześni

Powrót

(10-10-2019 12:00)