BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Gniezno – Uroczyste wr?czenie umów w ramach zadania publicznego „Dofinansowanie jednostek OSP w 2019 roku”

10 października 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie odbyło się uroczyste wręczenie umów na zadanie publiczne „Dofinansowanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku”. Na ręce przybyłych prezesów, naczelników oraz przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego w obecności zastępcy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie st.kpt. Łukasza Michalaka uroczystego wręczenia umów dokonali pan Zbigniew Dolata oraz pan Krzysztof Ostrowski - posłowie na Sejm RP. Obaj parlamentarzyści w swoich wystąpieniach podsumowali rozdział dotacji na te zadanie.

Dofinansowanie jednostek OSP zostało zrealizowane w związku z nowelizacją ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1518), która weszła w życie 14 sierpnia 2019 roku. Po nowelizacji ustawy ochotnicze straże pożarne mogą wnioskować o dodatkowe fundusze m. in. na:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych; 
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Na zakończenie uroczystości przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego w wyrazie uznania i podziękowania za pomoc i wsparcie w realizacji zadania w postaci kwiatów i słodkiego upominku uhonorowali funkcjonariuszkę gnieźnieńskiej komendy – mł. asp, Agnieszkę Mielczarczyk (Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny).

Opracowanie: st.kpt. Łukasz Michalak

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Gnieźnie

 

Powrót

(10-10-2019 12:59)
(10-10-2019 13:01)