BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Leszno. Zako?czenie Szkolenia Kieruj?cych Dzia?aniem Ratowniczym dla cz?onków OSP (dowódców OSP).

W dniu 6 października br. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie zakończyło się szkolenie kierujących działaniem ratowniczym  dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego. W kursie uczestniczyło i do egzaminu teoretycznego przystąpiło 20 strażaków ochotników. Egzamin poprzedziło wymagające i rzeczowe szkolenie. Kurs obejmował ogółem 36 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Po ukończeniu tego szkolenia członkowie OSP mogą dowodzić podczas akcjach ratowniczo-gaśniczych na poziomie interwencyjnym.

Życzymy powodzenia i samych udanych interwencji.

Foto: st. kpt. Paweł Plewa, dh Joanna Bernadek

Tekst: st. kpt. Paweł Plewa

 

Powrót

(11-10-2019 11:02)