BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Strażacy na POL ECO SYSTEM 2019

W dniach 9-11 października 2019 roku odbyły się Międzynarodowe Targi pod nazwą: Zrównoważona gospodarka odpadami - dla ludzi, zdrowia i środowiska – POL ECO SYSTEM 2019.  Wydarzenie, to jak zwykle, było okazją do zaprezentowania działań jednostek Państwowej Straży Pożarnej z Wielkopolski. Podczas tej edycji targów skupiono się na zagadnieniach w obszarze zagrożeń związanych z sezonem grzewczym, w tym spalaniu i składowaniu odpadów (śmieci), nieprawidłowego użytkowania urządzeń i systemów grzewczych i wentylacyjnych, a wszelkiego rodzaju zagrożenia obrazowo przestawiały symulatory zagrożeń pożarowych oraz symulator pożaru przedłużacza, które skupiały uwagę odwiedzających nasze stoisko.

Ponadto poruszano zagadnienia z profilaktyki przeciwpożarowej, zastosowaniu czujek tlenku węgla i dymu, a także ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Przedstawiciele Ośrodka Szkolenia KW PSP w Poznaniu z dużym zaangażowaniem przekazywali wiedzę z zakresu  kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.  Ponadto na placu zewnętrznym można było zapoznać się z najnowszymi pojazdami straży pożarnej, które stacjonują w komendach miejskich i powiatowych PSP woj. wielkopolskiego takich jak: Poznań (JRG nr 1, JRG nr 6, JRG nr 7) i Ostrów Wlkp.

W pierwszym dniu targów, w oficjalnej Gali Otwarcia, uczestniczył wielkopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Bartkowiak wraz z zastępcą mł. bryg. Dariuszem Matczakiem, a także komendant miejski PSP w Poznaniu bryg. Jacek Michalak również z zastępcą mł. bryg. Jarosławem Zamelczykiem.

Drugi dzień Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska Pol-Eco System był zdecydowanie „dniem strażackim”. Przedsięwzięcia ratownicze rozpoczęła konferencja naukowa pt. "Nowe wymagania przeciwpożarowe w gospodarce odpadami". Organizatorami konferencji były Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Równolegle odbywała się także konferencja naukowa prowadzona przez Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych., która także przyciągnęła dużą ilość zainteresowanych  słuchaczy.

Po konferencji uczestnicy mogli obejrzeć pokaz ratownictwa chemiczno-ekologicznego  z udziałem sił i środków Państwowej Straży Pożarnej (w tym robota IBIS).

 

 

Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Lucyna Rudzińska

Powrót

Napisał: Lucyna Rudzińska (14-10-2019 11:00)
(14-10-2019 11:45)