BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Narada roczna pionu kontrolno-rozpoznawczego PSP woj. wielkopolskiego

17-18 października br. odbyła się narada szkoleniowa pionu kontrolno-rozpoznawczego Państwowej Straży Pożarnej w celu doskonalenia zawodowego oraz wymiany doświadczeń i wyjaśnienia wątpliwości w obszarze kontrolno-rozpoznawczym. W naradzie uczestniczył z-ca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Arkadiusz Przybyła nadzorujący pion oraz wszyscy funkcjonariusze prewencji z 31 komend woj. wielkopolskiego.

Odprawa prowadzona była przez naczelnika Wydziału kontrolno-rozpoznawczego KW PSP w Poznaniu st. kpt. Marka Piekutowskiego. W części warsztatowej prelekcje wygłosili przedstawiciele wybranych komend powiatowych i miejskich PSP oraz funkcjonariusze Wydziału kontrolno-rozpoznawczego KW PSP w Poznaniu. 

W trakcie narady omówiono bieżące sprawy z zakresu działania pionu w tym m.in. następujące zagadnienia:

  • zmiany ustawy o odpadach oraz Prawo ochrony środowiska oraz wybrane zagadnienia z postępowania w sprawie odpadów, przykłady postanowień negatywnych i wydawanych pod warunkiem w sprawie uzgodnień warunków ochrony ppoż. zawieranych w operatach przeciwpożarowych na podstawie woj. wielkopolskiego;
  • podsumowanie realizacji poleceń KG PSP w zakresie kontroli escape room i §17a oraz analiza sprawozdawczości z zakresu f-gazów oraz najczęstsze błędy w przekazywanych sprawozdaniach do KW PSP w Poznaniu (Meldunek_BZ, katalog zagrożeń);
  • zagadnienia postępowania administracyjnego i odbiorowego na przykładach z działania poszczególnych komend powiatowych/miejskich PSP,
  • realizacja rocznych planów czynności kontrolno-rozpoznawczych – podsumowanie za III kwartały
  • „Metodyka postępowania egzekucyjnego w sprawach związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych”;
  • współpraca z rzeczoznawcami, w tym omówienie zastrzeżeń do działalności rzeczoznawców;
  • omówienie wyników kontroli NIK w sprawie „Bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów państwowych” wraz z zaleceniami dla komend powiatowych/miejskich PSP określonych w piśmie KG PSP;
  • problematyka kontroli ZZR i ZDR po wprowadzeniu nowej metodyki.

W naradzie uczestniczyli także funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu, którzy przedstawili ciekawy eksperyment badawczy w związku z pożarem jaki miał miejsce w budynku pralni na terenie więzienia.

Opracowanie: st. kpt. Marta Kacprzycka (KW PSP Poznań)
Zdjęcia: mł. asp. Maciej Botta (KW PSP Poznań)

Powrót

Napisał: Sławomir Brandt (23-10-2019 14:37)