BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Narada szkoleniowa pionu kadrowo – organizacyjnego dla komend miejskich/powiatowych PSP z województwa wielkopolskiego

24 – 25 października 2019 roku w Centrum Rekreacyjno - Hotelowym Bagatelka na terenie powiatu wrzesińskiego, odbyła się narada pionu kadrowo – organizacyjnego komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej województwa wielkopolskiego. W naradzie uczestniczył z-ca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Arkadiusz Przybyła, funkcjonariusze i pracownicy cywilni KW PSP w Poznaniu oraz komend miejskich i powiatowych zajmujący się tą tematyką.

Tematyka narady obejmowała następujące zagadnienia:

 • RODO w Państwowej Straży Pożarnej – przetwarzanie danych osobowych - szkolenie zewnętrzne;
 • zasady prowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych PSP (roczny plan kontroli, program kontroli, kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, tryb zwykły i uproszczony, charakter kontroli);
 • procedura sporządzania wniosku o weryfikację kandydata do powołania/mianowania na stanowisko zgodnie z wytycznymi Inspektora Nadzoru Wewnętrznego MSWiA;
 • zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych PSP – omówienie analizy dwuletniej;
 • zasady zmiany regulaminów organizacyjnych w komendach miejskich/powiatowych;
 • zadania związane z prowadzeniem archiwum zakładowego w komendach miejskich/powiatowych PSP – omówienie przebiegu brakowań, przypomnienie zasad sporządzania sprawozdań z prac archiwalnych oraz zasad przyjmowania akt;
 • nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów pożarniczych;
 • wypełnianie oraz kontrola oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy;
 • funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach PSP woj. wlkp.;
 • kierowanie na badanie lekarskie a uprawnienia do kierowania pojazdami służbowymi;
 • sprawozdawczość z zatrudnienia i realizacja pism terminowych – zgodnie z wzorami i przykładami z KG.

Opracowała: Julita Łukowiak KW PSP Poznań

Zdjęcie: Archiwum KW PSP w Poznaniu

Powrót

Napisał: Sekretariat KW PSP Poznań (28-10-2019 11:45)
(28-10-2019 11:49)