BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Narada szkoleniowa dla przedstawicieli  pionu informatyki i łączności

W dniu 22 października 2019 r., w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, odbyła się narada szkoleniowa dla przedstawicieli  pionu informatyki i łączności z terenu województwa wielkopolskiego. W naradzie uczestniczyli: wielkopolski komendant wojewódzki PSP - bryg. Andrzej Bartkowiak oraz zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP - mł. bryg. Arkadiusz Przybyła, nadzorujący pion informatyki i łączności.

W trakcie narady omówiono bieżące sprawy z zakresu działania pionu informatyki i łączności w tym m.in.:

  • zmiany w nowej Instrukcji w sprawie organizacji łączności,
  • wykonywanie zadań oraz prowadzenie dokumentacji wynikającej z Instrukcji w sprawie organizacji łączności,
  • omówienie procedur aktualizacja systemów telefonii i wideokonferencji,
  • omówienie zasad inwentaryzacji zasobów teleinformatycznych.

Celem narady było doskonalenie zawodowe oraz działania nadzorcze nad komendantami powiatowymi/miejskimi Państwowej Straży Pożarnej w zakresie informatyki i łączności. Uzupełnieniem przedstawionej problematyki było omówienie zagadnień oraz zapytań, zgłaszanych przez uczestników narady szkoleniowej.

Opracował: st. bryg. Paweł Pohl
Zdjęcia: archiwum PSP

Powrót

Napisał: Lucyna Rudzińska (28-10-2019 11:48)