BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

PRZED?U?ENIE AKTUALNEJ LICENCJI OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO ESET

ROZEZNANIE CENOWE NR WT.2370.25.2019 - [PDF]

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający na podstawie przesłanych zastrzeżeń od potencjalnego Wykonawcy modyfikuje treść Rozpoznania cenowego na przedłużenie aktualnej licencji oprogramowania antywirusowego ESET w zakresie informacji o terminie "podpisania umowy z wykonawcą / wystawienia zamówienia", który otrzymuje następujące brzmienie: 

"Ewentualne podpisanie umowy z wykonawcą / wystawienie zamówienia, który spełni warunki opisane w rozpoznaniu oraz zaproponuje najkorzystniejszą cenę nastąpi w terminie 7 dni od terminu składania ofert po wcześniejszym poinformowaniu dostawcy o terminie jej podpisania. Zamawiający odstąpi od podpisania umowy w przypadku, kiedy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy wartość, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zakupu."

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH - [PDF]

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - [PDF]

Napisał: Marcin Goliński (05-11-2019 13:36)
Zmienił: Marcin Goliński (12-11-2019 10:14)