BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

06 listopada w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod przewodnictwem wicewojewody wielkopolskiego pani Anety Niestrawskiej obradował Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu udział wzięli: wielkopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Bartkowiak, zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Arkadiusz Przybyła oraz zastępca naczelnika wydziału operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP st. kpt. Paweł Klecha.

Tematem głównym posiedzenia było zapoznanie się ze stanem przygotowania do działań służb  i straży oraz zarządców infrastruktury kolejowej podczas nadchodzącej zimy. Uwagę poświęcono także na niesienie pomocy osobom bezdomnym oraz zapewnienie przejezdności głównych szlaków komunikacyjnych drogowych i kolejowych. Wszyscy uczestnicy posiedzenia potwierdzili gotowość do akcji „Zima”.

Uzupełnieniem posiedzenia było podsumowanie wojewódzkiego ćwiczenia z zarządzania kryzysowego „Wielkopolska-2019”, z którego wnioski posłużą zaktualizowaniu procedur z Wojewódzkiego Zarządzania Kryzysowego, które podlegały praktycznej weryfikacji.

Opracowała: Natalia Frach 

Zdjęcia: Wielkopolski Urząd Wojewódzki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Napisał: Sekretariat KW PSP Poznań (06-11-2019 13:29)
(07-11-2019 08:46)