BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla jednostki OSP w Międzychodzie

9 listopada 2019 roku wielkopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Bartkowiak w obecności: dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu Michała Zielińskiego, władz samorządowych oraz zaproszonych gości, wziął udział w uroczystym przekazaniu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla miejscowej jednostki OSP w Międzychodzie w ramach zadania publicznego „Dofinansowanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku”.

 

Opracowała: Julita Łukowiak KW PSP

Zdjęcia: KP PSP w Międzychodzie

Powrót

Napisał: Sekretariat KW PSP Poznań (12-11-2019 09:04)
(12-11-2019 09:05)