BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

?rem - szkolenie z obs?ugi dozowarko - pakowarki typu NEPTUN

13 listopada 2019 roku na terenie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego w Śremie odbyło się szkolenie z obsługi dozowarko - pakowarki typu NEPTUN.

W szkoleniu prowadzonym przez przedstawicieli firmy dostarczajacej sprzęt przewidziany do działań przeciwpowodziowych udział wzięli :
 - kpt. Tomasz Kierzek Komendant Powiatowy PSP w Śremie;
 - przedstawiciele Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - oddelegowani funkcjonariusze KP PSP w Śremie;
 - przedstawiciele firmy przeprowadzajacej szkolenie;

Podczas szkolenie uczestnicy zapoznanli się z dozowarko - pakowarką typu NEPTUN, przedstawiono zasadę działania, obsługę oraz omówiono parametry techniczne sprzętu. W praktycznej częsci szkolenia uczestnicy wypełniali worki piaskiem stosując różne wydajności jakie posiada w swojej specyfikacji w/w sprzęt. Zakupione dozowarko - pakowarki pozostają na wyposażeniu wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego w Śremie jako sprzęt niezbędny do usuwania skutków powodzi.

Opracował: kpt. Tomasz Kierzek
Zdjęcia: kpt. Tomasz Kierzek

 

Powrót

(13-11-2019 13:50)
(13-11-2019 14:12)