BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Ko?o - Wizyta M?odzie?owej Dru?yny Po?arniczej OSP Ko?o nad Wart? w KP PSP w Kole

12 listopada 2019 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole gościła Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Koło nad Wartą. Młodzi strażacy mogli  bliżej zapoznać się ze służbą funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Kole, zwiedzić pojazdy pożarnicze i obejrzeć sprzęt ratowniczy. A na końcu czekała ich niespodzianka. Sekc. Karol Łukaski pokazał młodym druhom działanie interaktywnego symulatora edukacyjnego poprzez pokazanie zagrożeń jakie  mogą wystąpić w domu, podczas życia codziennego. Druhowie złożyli serdeczne podziękowania  bryg. Krzysztofowi Żurawikowi komendantowi powiatowemu PSP w Kole za zaproszenie do strażnicy oraz umożliwienie poznania codziennej służby funkcjonariuszy oraz sekc. Karolowi Łukaskiemu, za poświęcony czas, za bardzo dużą lekcję wiedzy, której nie zdobyliby z książek i najważniejsze, za bardzo ciekawy i interesujący pokaz działania interaktywnego symulatora edukacyjnego.

Opracowanie: mł. ogn. Katarzyna Wojciechowska

Zdjęcia: OSP Koło nad Wartą

Powrót

(13-11-2019 14:50)
(13-11-2019 14:52)