BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Narada dla dyżurnych stanowisk kierowania PSP woj. wielkopolskiego

Dnia 5 listopada 2019 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyła się narada służbowa dla funkcjonariuszy pełniących służbę w stanowiskach kierowania Państwowej Straży Pożarnej województwa wielkopolskiego.

Spotkanie zainaugurował bryg. Andrzej Bartkowiak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, który podczas wystąpienia podziękował za realizacje wymagających zadań oraz podkreślił rolę i znaczenie pracy dyżurnych stanowisk kierowania w organizacji działań ratowniczo – gaśniczych.

W dalszej części narady funkcjonariusze Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu pod przewodnictwem Naczelnika Wydziału Operacyjnego mł. bryg. Tomasza Grelaka przedstawili poszczególne bloki tematyczne.

Podczas narady poruszono tematykę dotyczącą m.in.:

·      sporządzania informacji ze zdarzeń w oparciu o zaktualizowane w sierpniu 2019 r. „Zasady ewidencjonowania zdarzeń w systemie wspomagania decyzji PSP”;

·      dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej do zdarzeń,

·      współpracy pomiędzy SKKW a SKKM/KP PSP woj. wielkopolskiego,

·      możliwości techniczno – operacyjnych drona (bezzałogowego statku powietrznego) będącego na wyposażeniu KW PSP w Poznaniu;

·      zasad współpracy z SOP w zakresie zabezpieczania osób podlegających ochronie;

·      spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem stanowisk kierowania PSP.

W odprawie uczestniczyło łącznie 53 funkcjonariuszy (etatowych i nieetatowych) z terenu województwa wielkopolskiego, na co dzień realizujących zadania związane z przyjmowaniem zgłoszeń alarmowych oraz dysponowaniem sił i środków PSP do działań.

 

Powrót

Napisał: Artur Walkowiak (13-11-2019 14:54)
(13-11-2019 15:04)