BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Ko?o - Spotkanie z przedstawicielami samorz?dów gminnych odpowiedzialnymi za bezpiecze?stwo i zarz?dzanie kryzysowe.

13 listopada 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Kole przeprowadzono spotkanie z przedstawicielami samorządów gminnych odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, w celu oszacowania stopnia ich przygotowania do organizacji pomocy humanitarnej dla obywateli w zakresie: (transportu i dostarczania środków do życia dla ludności w warunkach braku przejezdności szlaków drogowych  i kolejowych, zapewnienia zasilania w energię elektryczną dla obiektów ważnych dla funkcjonowania Państwa lub występującego zagrożenia życia i zdrowia, organizacji czasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności, przygotowania i dostarczania gorących napojów oraz posiłków osobom uwięzionym w samochodach/pociągach lub przyjętych na czasowe zakwaterowanie). Celem spotkania było również opracowania wspólnego wykazu i zasad wykorzystania specjalistycznego sprzętu będącego w dyspozycji zarządców dróg i innych instytucji dla wsparcia działań ratowniczych w zakresie dotarcia do osób będących w stanie nagłego zagrożenia życia w sytuacji nieprzejezdności szlaków komunikacyjnych lub miejsc trudno dostępnych w warunkach zimowych. Przedstawiciele samorządów gminnych zaprezentowali sposoby przygotowania się na w/w sytuacje oraz przekazali wykazy posiadanego sprzętu niezbędnego i możliwego do wsparcia działań ratowniczych. Na koniec spotkania funkcjonariusz tut. komendy przeprowadził pokaz działania interaktywnego symulatora edukacyjnego. Przy pomocy mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego funkcjonariusz zaprezentował zagrożenia pożarowe   i inne niebezpieczne zdarzenia, jakie mogą mieć miejsce w domu jednorodzinnym.

Opracowanie: mł. ogn. Katarzyna Wojciechowska

Zdjęcia: sekc. Karol Łukaski

 

Powrót

(13-11-2019 14:57)