BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

21 listopada 2019 roku w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod przewodnictwem wicewojewody wielkopolskiego pani Anety Niestrawskiej obradował Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu udział wzięli: zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Arkadiusz Przybyła, naczelnik wydziału operacyjnego komendy wojewódzkiej PSP mł. bryg. Tomasz Grelak oraz komendant powiatowy PSP w Wolsztynie bryg. Sławomir Śnita.

Tematem głównym posiedzenia była sytuacja epizootyczna w województwie wielopolskim w związku z zagrożeniem wystąpienia wirusa ASF. Po informacji o odnalezieniu martwego dzika zakażonego wirusem ASF w powiecie wschowskim (woj. lubuskie), wielkopolskie służby weterynaryjne rozpoczęły intensywne działania eliminujące ryzyko przedostania się ogniska wirusa na teren Wielkopolski. Komisja Europejska wyznaczyła strefę ochrony, która objęła cały powiat wolsztyński oraz Wijewo w powiecie leszczyńskim.

W całej strefie ochronnej, prowadzone będą poszukiwania padłych dzików przez służby weterynaryjne we współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim oraz Dyrekcją Lasów Państwowych. Wicewojewoda skieruje także wniosek do Ministra Obrony Narodowej o pomoc wojska w działaniach poszukiwawczych.

 

Opracowała: Julita Łukowiak KW PSP

Zdjęcia: Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Powrót

Napisał: Sekretariat KW PSP Poznań (22-11-2019 09:06)