BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Pila - Ewakuacja w Domu Pomocy Spolecznej

W dniu 27 listopada 2019 roku strażacy z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Nr 1 i 2 w Pile przeprowadzili ćwiczenia ewakuacyjne dla pracowników i mieszkańców DPS w Pile.

Podczas tych ćwiczeń strażacy szczególną uwagę przywiązywali do zasad postępowania personelu w chwili zaistniałego pożaru. Zwrócono uwagę na sposoby alarmowania służb ratowniczych, poinformowanie i pokierowanie do wyznaczonego punktu ewakuacji osób przebywających w obiekcie na wypadek zagrożenia jakie mogą wystąpić  podczas  powstania pożaru.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał, że w obiekcie dwa pomieszczenia oddzielnie usytuowane zostaną zadymione, a w nich znajdować się będą dwie osoby poszkodowane. Ratownicy prowadzili kilka czynności jednocześnie. Zabezpieczyli miejsce zdarzenia, ewakuowali mieszkańców wraz z personelem do wyznaczonego miejsca ewakuacji. Strażacy pracując w aparatach ochrony dróg oddechowych, pożar zlokalizowali w dwóch miejscach, na drugiej i czwartej kondygnacji. Z balkonu jednego z pomieszczeń ewakuowali przy użyciu kosza drabiny SD-37 osobę wzywającą pomocy. Drugą osobę (nieprzytomną) ewakuowali wykorzystując wózek inwalidzki, a następnie udzielili jej kwalifikowanej pierwszej pomocy. Sprawdzili dokładnie wszystkie pomieszczenia w celu wykluczenia obecności innych osób w obiekcie.

Ćwiczeń obserwowali bryg. Rafał Mrowiński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile wraz Arkadiuszem Kubichem – wicestarostą pilskim.

Na zakończenie ćwiczeń w ramach akcji profilaktycznej „Czujka na straży bezpieczeństwa seniorów” przekazane zostały czujki tlenku węgla dla przedstawicieli Domu Pomocy Społecznej. Przekazanie czujek możliwe było dzięki szeroko zakrojonej prewencji społecznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile wspólnie z Miejską Energetyką Cieplną w Pile – Grupa Enea. Każde tego typu działanie w znaczny sposób podnosi poziom bezpieczeństwa mieszkańców.  

Opracowanie: st. kpt. Grzegorz Orłowski
Zdjęcia: st.kpt. Paweł Kamiński

Powrót

(28-11-2019 15:22)